>+-<

26 10 2013

– گرممه

– من سردمه؛ بیا ولرم شیم

Advertisements
نمکی گرامی؛

8 03 2008

«لوازمای منزل» غلط است.

آغاز برنامه‌های ما شروع شد

27 11 2007

خوب به سلامتی، اینترنت ما هم راه افتاد. امیدوارم اینترنت خنده‌دار و با معنی‌ای بشه.